Také patříte mezi ty, kteří raději tráví svůj volný čas aktivně? Ať už vás oslovuje jízda na kole, horská turistika, rafting či seskok padákem, vězte, že nebezpečí úrazu byste neměli podceňovat ani při jedné z těchto aktivit. Pojištění sice riziko úrazu nesníží, ale zvláště v zahraničí se opravdu vyplatí.

Činnosti, které byly dříve doménou nadšenců a dobrodruhů, si v současnosti chce vyzkoušet stále víc lidí. Jen málo z nich si ale připouští, že se jim může něco stát. Jenže úrazy při adrenalinových sportech opravdu nejsou nic neobvyklého. Pokud si je chcete vyzkoušet v zahraničí, cestovní pojištění vám sice cestu nepatrně prodraží, ale na druhé straně znamená jistotu. „Plnění z pojištění je vlastně takovým bolestným, kterým můžete kompenzovat ušlý zisk, nebo zlepšit svůj zdravotní stav například zakoupením zdravotních pomůcek či rehabilitací,“ říká Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven.

Vyberte si dobře

Někteří lidé míří do zahraničí přímo za sportem, ale nemusíte být pouze nadšenci do adrenalinových sportů, aby vás zlákala příležitost některý si vyzkoušet. Před výjezdem do ciziny byste proto měli zvážit, jaký typ pojištění zvolíte. Běžné cestovní pojištění se vztahuje na úhradu léčebných výloh a úrazů vzniklých především při sportech rekreačního charakteru, a to pouze na místech vyhrazených pro tyto sporty.
Jinak by například byl posuzován úraz při hraní fotbalu na hřišti a jinak zranění lyžaře mimo sjezdovou dráhu. Zároveň zvažte, zda se vám nevyplatí kromě standardního cestovního pojištění připojistit se ještě na speciální typy sportů, které byste možná rádi zkusili.

I jízda na kole může vyžadovat speciální pojištění

Výklad toho, co je a není rekreačním sportem, může být různý. Záleží na okolnostech. U horských kol může například nastat problém, vypravíme-li se mimo cyklistickou stezku do terénu. U běžného úrazového pojištění by mohla tato jízda být kategorizována jako rizikový sport. Pojišťovna pak v případě, že máte sjednáno pouze běžné cestovní pojištění, může krátit pojistné plnění.
Pro příznivce turistiky, zejména té vysokohorské, platí různá pravidla, na která byste si měli dávat pozor. Pojišťovna totiž bude posuzovat hlavně členitost a rozmanitost terénu, do něhož se chcete vydat, a také to, jak je klasifikována trasa podle obtížnosti.

Nepojistitelné sporty

Druhy sportů, o kterých se obecně dá říci, že jsou nepojistitelné, se u každé pojišťovny liší. Obecně platí, že vás nikdo nepojistí, pokud se chcete věnovat automobilovému a motocyklovému sportu, bezmotorovému a motorovému létání, vysokohorské turistice, alpinismu a skialpinismu ve výšce nad 5 000 metrů nad mořem, výpravám a expedicím do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky přes 40 metrů, raftingu nebo jinému sjíždění divokých řek nad třetí stupeň obtížnosti.

Co, kde, jak

Z velkého počtu pojišťoven a jejich nabídek si především musíte vybrat takové pojištění, které vám bude sedět. „Každá pojišťovna vymezuje aktivity, na které stačí běžné pojištění a které jsou už považovány za rizikové a vyžadují speciální pojištění. Rozhodující je informovat se u konkrétní pojišťovny, vše si nechat podrobně vysvětlit a následně uzavřít takové pojištění, které bude krýt veškerá potenciální rizika,“ říká Marcela Kotyrová.
Kromě standardního úrazového pojištění si můžete sjednat úrazové připojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění nebo vhodným způsobem zkombinovat úrazové a životní pojištění.

Pozor na registrace

Při stanovování výše pojistného se u sportu většinou zjišťuje, zda jste registrovaným sportovcem nebo sportujete pouze rekreačně čili amatérsky. Pro registrované sportovce se obecně stanovuje vyšší pojistné. Na to by si měli dát pozor především ti, kteří jsou stále registrováni v nějakém sportovním klubu či oddílu a nyní už sport aktivně neprovozují. Jinou kategorií jsou pak ti, kteří sport vykonávají jako své povolání.

Pojistit se dá i odpovědnost

Běžně se také stává, že při nějakém sportu způsobíte nechtěně úraz či škodu někomu jinému. Například srazíte někoho při jízdě na kole či na sjezdovce, rozbijete půjčené sportovní vybavení nebo okno v hotelu a poškozený po vás bude požadovat náhradu.
Nároky poškozeného z takové události mohou být kryty z pojištění odpovědnosti. Sami si můžete vybrat, na jaké situace se bude vztahovat a případně jaký bude limit pojistného plnění. Než si sjednáte pojištění odpovědnosti, ujistěte se, že už je nemáte v balíčku spolu s jiným pojistným produktem. Pojišťovny tuto možnost velmi často nabízejí a většinou je cenově výhodnější.

Jaké sporty mají škatulku rizikové?

Rizikové, avšak pojistitelné sporty v rámci různých typů nadstandardních úrazových pojištění či připojištění, jsou zpravidla:
* lyžování, snowboarding
* rafting, sjezd divokých řek
* skoky na lyžích či snowboardu, freeride
* potápění
* seskoky padákem
* cyklokros
* lety na rogalu
* bojové sporty
* bungee jumping, skoky na gumovém laně
* horolezectví
* jízda na koni

Spoluúčast za vás zdravotní pojišťovny nezaplatí

Od své zdravotní pojišťovny máte Evropský zdravotní průkaz, po jehož předložení máte nárok na bezplatnou, nutnou a neodkladnou zdravotní péči na území států EU. Proto jej při cestě do zahraničí mějte v každém případě u sebe. Má to však svá úskalí! „S průkazem budete mít v zahraničí stejný nárok na zdravotní péči jako místní obyvatelé. Co to přesně znamená? V zahraničí si pacienti za ošetření, léky či hospitalizaci často platí spoluúčast. I vy budete muset danou spoluúčast zaplatit,“ vysvětluje Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. Proto se vyplatí mít zároveň sjednáno komerční pojištění, které výše zmiňované úhrady pokrývá.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *